ВИПУСК 2020 г.

Гордеем се с Вас, деца!

Уведомяваме всички ученици от 12 клас. техните родители и близки, че балът на випуск 2020 година ще се състои на 22.06.2020 г.
Сборен пункт– културен център „Морско казино“ .
Начало– 18 часа.

Тържественото изпращане на випуск 2020 ще бъде на 25. 06.2020 от 10:00 в двора на гимназията.
Официалното връчване на дипломи за завършено средно образование на випуск 2020 ще бъде на 25. 06.2020 г.
Място – културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ по следния график:
В 12:00 часа – 12Б клас;
В 12:30 часа – 12 В клас;
В 13:00 часа – 12 Г клас;
В 13:30 часа – 12 Д клас;
В 14:00 часа – 12 Е клас;
В 14:30 часа – 12 А клас;
Дипломите се получават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.