На вниманието на седмокласниците!

Водещи новини

Скъпи седмокласници,
Може да се запознаете с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както следва:

1.     По български език и литература  – в ПГМЕЕ-Бургас.

2.     По математика – в ПГЕЕ „К. Фотинов“-Бургас,

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи може да направите в двете училища при спазване на следния график:

  •  Вторник, 30.06.2020 год. – от 13.30 до 17.00 часа;
  •  Сряда, 01.07. 2020 год. – от 09.30  до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа;
  •  Четвъртък, 02.07.2020 год. – от 09.30  до 13.00 часа.

Запознаването с оценената индивидуална работа от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
  • Ще бъдете допуснати да се запознаете с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
  • Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;

Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

Запознаването на проверените и оценени изпитни работи се провежда  при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID 19 в страната.