Важно!

Съобщения

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че след записването от I класиране, за учебната 2020/2021 година в V клас има само едно незаето място.

Поканен за записване е ученикът с пореден номер 79 в класацията за прием Калоян Светлозаров Ушев.