Откриване на учебната година

Водещи новини

Уважаеми ученици и родители,
Откриването на учебната година 2020/2021 година ще протече при следния дневен ред:
1. Кратко тържество и издигане на националния флаг на Република България с участието на учениците от V – ти и VIII– и клас ще започне в 12:30 часа.
2. Провеждане на тържествен час на класа за всички останали ученици по график, както следва:

За учениците от VI и VII клас – начало 14:30 часа

За учениците от IX – начало 14:45 часа

За учениците от X клас – начало 15:00 часа

За учениците от XI клас – начало 15:15 часа

За учениците от XII клас – начало:15:30 часа

Във връзка с предприетите мерки за намаляване на рисковете от предаване и ограничаването на разпространението на COVID-19 през учебната 2020/2021година, присъствието на външни лица следва да е ограничено.

Красимир Стоянов
Директор