Банкова сметка

СНЦОД-УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас

Банкова сметка

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
IBAN:
BG62TTBB94001526460819
BIC:
TTBBBG22

Уважаеми спомоществователи, уважаеми родители, банковата сметка на Училищното настоятелство е само една.

Вашият коментар