Прием – 8 клас

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

(за учениците, завършващи VІІ клас в ППМГ – Бургас през 2017/2018 учебна година)

график_дейности_май_2018

КОДОВЕ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ_7_Клас_1_и_3_Класиране

ЗАЯВЛЕНИЕ_7_Клас_2_Класиране

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

(за учениците, завършващи VІІ клас в ППМГ – Бургас през 2016/2017 учебна година)

график_май_2017

За учебната 2016/2017 година в осми клас ще бъдат приети
следните паралелки:

  • 4 паралелки по 26 ученици – математика с английски език
  • 1 паралелка от 26 ученици – информатика с английски език
  • 1 паралелка от 26 ученици – биология с английски език

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ (за учениците, завършващи VІІ клас в ПМГ – Бургас през 2015/2016 учебна година)

 

 

Вашият коментар