Прием – 5 клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

за V клас за учебната 2017/2018 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление – по образец

Заявление за V клас ППМГ-Бургас

  • Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
  • Копие на служебна бележка с резултатите от състезанията „Питагор“ и „Откриване на млади таланти“, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година. !!! Тази служебна бележка се представя само, ако ученикът не се явил на посочените състезания в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас!
  • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
  • Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
  • Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

  • срок за записване

 – от 26 до 27 юни 2017 г. (включително)

  • място за записване – в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
  • работно време – от 9:00 часа до 12:30 часа
 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5-ТИ КЛАС за учебната 2017-2018 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


Вашият коментар