Прием – 5 клас

ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

за V клас за учебната 2020/2021 година

 • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  1. Заявление – по образец.
  2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
  3. Копие на служебна бележка с резултатите от състезанието „Математика за всеки“, включено в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2019/2020 година.
  !!! Тази служебна бележка се представя само, ако ученикът не се е явил на посоченото състезание в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас!
  4. Копие на служебна бележка с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика, проведен на 01.02.2020 г. !!!
  Тази служебна бележка се представя само, ако ученикът не се е явил на областния кръг в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас!
 • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
  1. Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
  2. Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.
 • ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
  срок за подаване на документи – 13 и 14 юли 2020 г. (включително)
  място за записване – в стая 101 на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
  работно време – от 9:00 часа до 17:30 часа

ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

за V клас за учебната 2020/2021 година

Вашият коментар