Обратна връзка

Уважаеми родители, моля споделете Вашето мнение относно въвеждането на униформи на учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

АНКЕТА ОТНОСНО УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА