ВАЖНО

Уважаеми родители, родителските срещи за учениците от V и VIII клас ще се проведат, както следва: На 10.09.2020 г. от 17:30 часа – V клас На 10.09.2020 г. от 18:00 […]

Важно!

Уважаеми родители, Информираме Ви, че след записването от I класиране, за учебната 2020/2021 година в V клас има само едно незаето място. Поканен за записване е ученикът с пореден номер […]

ПРИЕМ V КЛАС

Уважаеми родители и ученици, Предлагаме на Вашето внимание класацията за прием в V клас за учебната 2020/2021 година. Поканени да се запишат за ученици в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас […]