ВАЖНО!

Уважаеми родители, В резултат на усилията на училищното ръководство и доклад на директора до Началника на РУО – гр. Бургас, министърът  на образованието и науката разреши допълнителен прием на ученици […]