Прием V клас

След приключване на срока за записване на приетите ученици в V клас, обявяваме 3 свободни места. Поканени да се запишат са:

Дилян Тихомиров Димитров- 1 резерва;

Иво Петров Терзиев- 2 резерва;

Михаил Росенов Хаджиев- 3 резерва.

Младежка Балканска Олимпиада по Математика 2017

От 24 до 29 юни, във Варна се проведе JBMO 2017. Младежката Балканска Олимпиада по Математика – JBMO се провежда всяка година и в нея взимат участие ученици, които са на не повече от 15.5 години.

Всички наши възпитаници се завърнаха с медали и за пореден път ни дават повод да се гордеем.

Галин Тотев – сребърен медал

Веселина Иванова – бронзов медал

Марина Бояджиева – бронзов медал

Андрей Цочев – бронзов медал

Поздравления за медалистите и техните преподаватели. Това е един успешен завършек на учебната година.

IMG_8979

IMG_8980

IMG_8981

IMG_8982

IMG_8983

IMG_8984

IMG_8985

IMG_8986

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“  сред най- добрите десет училища в страната!

„Когато някой мъдро е заключил, че най- добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш сам…“

Цялото поздравително писмо на Таня Михайлова – Заместник-министър на образованието и науката може да прочетете тук >>До Учителите на ППМГ

Резултати I класиране за прием в V клас за 2017/ 2018 учебна година

1-класиране

Поименен списък на приетите ученици

Записване на приетите ученици в V клас за учебната 2017/2018 година

 • Записването на приетите ученици е на 03.07.2017 г. и 04.07.2017 г. в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас от 8:30 часа до 17:30 часа.
 • Необходими документи за записване в съответствие с изискванията на чл. 77, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
 • Заявление до директора на училището (по образец)

заявление_за_записване

 • Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование
 • Служебна бележка с резултатите от състезанията (ЩЕ Я ПОЛУЧИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ)
 • Декларация-съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец)

декларация_лични_данни

НЕ СЕ ИЗИСКВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ от училището, в което ученикът е завършил IV клас.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Записването на приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година ПРИКЛЮЧВА на 30.06.2017 г. в 12:00 часа 

При записване на ученика (в стая 205) се  попълват следните документи:

 • заявление по образец; (!!! за паралелките математика с английски език: в заявлението се упоменава желанието за изучаване на ІІ чужд език от ІХ клас – руски или немски език);
 • декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни;
 • заявление за избор на спортни дейности за учебната 2017/2018 година.

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване:

 • Свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2016/2017 година (оригинал);
 • от 18.09 до 21.09.2017 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния лекар.

!!! ВАЖНО

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА

Важно съобщение!

Поради допусната техническа грешка при качването на файла с резултатите от

математическото състезание „Откриване на млади таланти“, списъкът с резултатите бе свален, файлът- коригиран и резултатите оповестени отново.

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ПОДНАСЯ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор