ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

Съобщения

Уважаеми родители,

На основание Заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката Пролетните математически състезания се отменят.
Новите дати за провеждането им ще бъдат определени и оповестени до 8.04.2021 г.

Формулярът за записване на децата за участие в състезанието ще е активен до 19:00 часа на 26.03.2021 г. (петък).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_c8N0Fdzdnd6F6UpHADGP5QnUiui55zwQnzYyR2C1u6-B-w/viewform?usp=sf_link