График 12.04. – 23.04.2021 г.

Съобщения

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.) учениците от випуск VII, VIII, и X клас ще провеждат учебните си занятия присъствено в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас. Учениците от останалите випуски ще продължат обучението си от разстояние в електронна среда.

Учебните занятия (присъствено и онлайн) ще се провеждат при ПЪРВА учебна смяна и следния график:

 

V и VI клас

от VII до XII клас

1. час

7:30 – 8:00

7:30 – 8:10

междучасие

15 минути

5 минути

2. час

8:15 – 8:45

8:15 – 8:55

междучасие

15 минути

5 минути

3. час

9:00 – 9:30

9:00 – 9:40

междучасие

15 минути

5 минути

4. час

9:45 – 10:15

9:45 – 10:25

междучасие

25 минути

15 минути

5. час

10:40 – 11:10

10:40 – 11:20

междучасие

15 минути

5 минути

6. час

11:25 – 11:55

11:25 – 12:05

междучасие

15 минути

5 минути

7. час

12:10 – 12:40

12:10 – 12:50

 

Влизането в сградата на гимназията ще се осъществява през двата входа.

Отправяме апел към всички ученици, които ще се обучават присъствено, да спазват противоепидемичните мерки, в това число да носят предпазни маски, да се съобразяват с правилата за еднопосочно движение в сградата на гимназията, да спазват физическа дистанция и да избягват струпване на големи групи.

Разпределение на класните стаи за учениците, които ще се обучават присъствено:

клас

стая

 

клас

стая

 

клас

стая

304

 

106

 

10А

205

306

 

112

 

10Б

201

308

 

315

 

10В

207

 

 

 

312

 

10Г

208

 

 

 

101

 

10Д

209

 

 

 

310

 

10Е

203