МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА IV и VII клас

50– годишен юбилей

Уважаеми четвъртокласници,

Уважаеми седмокласници,

Учителите по математика от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас Ви канят да проверите своите знания по математика, като се включите в състезание, посветено на 50-годишния юбилей на гимназията.

Начало на състезанието – 14:00 часа на 25 април 2021 г. (неделя)

Изисквания – в указания час кликнете върху този линк:

За IV клас:   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_dRBQSJ0WkBPu3F-vl85GI9UQkgxOU04U0tURzc4RVVMSlRIRUtKWTRXNS4u

За VII клас: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_ZBzqPkAep1Ki_lrHl1r5MZUMUtKUTJWSERLSllNVzhYUDYzNlVVSFdRTS4u

Имайте предвид, че:

 • В края на всяка от двете теми са добавени и още три въпроса:
  • Име, презиме и фамилия на ученика.
  • Град/село и училище, в което учите през 2020/2021 учебна година.
  • Вашите родители съгласни ли са имената и резултатът Ви от състезанието да бъдат публично оповестени?
 • Учениците от IV клас ще трябва да решат 15 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният и 5 задачи с кратък отворен отговор, на които се изисква да запишат само отговора без разсъжденията, чрез които е получен. Времето за работа по задачите е 60 минути и ще имат допълнителни 10 минути за отговор на последните три въпроса, т.е. системата ще спре да приема отговори в 15:10 часа.
 • Учениците от VII клас ще трябва да решат 18 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният и 2 задачи с кратък отворен отговор, на които се изисква да запишат само отговора без разсъжденията, чрез които е получен. Времето за работа по задачите е 60 минути и ще имате допълнителни 5 минути за отговор на последните три въпроса, т.е. системата ще спре да приема отговори в 15:05 часа.
 • На задачите с отворен отговор обърнете внимание на изискванията за неговото записване. Ако вашият запис не отговаря на тях, системата ще отчете задачата като грешна и няма да ви присъди съответните точки.
 • Всички отговори се предават НАВЕДНЪЖ при натискане на бутона за предаване „ПОДАЙ (SUBMIT)“. Ако не бъде натиснат бутонът „ПОДАЙ (SUBMIT)“, ученикът няма да изпрати отговор на нито един въпрос. Ако един и същ ученик подаде повече от веднъж отговори на съответната тема, ще се вземе предвид само резултатът от първото подаване.
 • Наша комисия ще извърши ръчна проверка на въпросите с отворен отговор и на 27.04.2021 г. в 17:30 часа в сайта на гимназията ще бъдат публикувани окончателните резултати на всички състезатели. Така всеки от Вас ще може да прецени постижението си спрямо останалите участници.
 • Резултатите от състезанието НЕ ОКАЗВАТ влияние върху кандидатстването за V и VIII клас за учебната 2021/2022 година.

УСПЕХ!