Съобщения

                                                                 

Уважаеми колеги, ученици и родители,

През месец май 2021 г. учебните занятия в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас ще се провеждат при втора учебна смяна.

Учебните часове за всички ученици от VIII до XII клас, без значение дали се обучават присъствено или онлайн, са с продължителност от 40 минути.

Учебните часове за учениците от V до VII клас, които според график на МОН се обучават присъствено, са с продължителност от 40 минути.

Учебните часове за учениците от V до VII клас, които според график на МОН се обучават онлайн, са с продължителност от 30 минути.

ГРАФИК

на учебните часове за периода

 

 

За учениците, които се обучават онлайн и са от V, VI или VII клас

За учениците, от VIII до XII клас

1. час

13:40 – 14:10

13:40 – 14:20

междучасие

15 минути

5 минути

2. час

14:25 – 14:55

14:25 – 15:05

междучасие

15 минути

5 минути

3. час

15:10 – 15:40

15:10 – 15:50

междучасие

15 минути

5 минути

4. час

15:55 – 16:25

15:55 – 16:35

междучасие

25 минути

15 минути

5. час

16:50 – 17:20

16:50 – 17:30

междучасие

15 минути

5 минути

6. час

17:35 – 18:05

17:35 – 18:15

междучасие

15 минути

5 минути

7. час

18:20 – 18:50

18:20 – 19:00