НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКА

Съобщения

Скъпи ученици,

Във връзка с организацията и провеждането на Националната олимпиада по лингвистика – национален кръг, представяме на Вашето внимание списък с разпределението на учениците по стаи в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ [РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ]

Олимпиадата ще се проведе на 12.05.2021 година от 13:30 часа при спазване на всички противоепидемични мерки, като:

  • В сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ не се допускат лица с повишена телесна температура, грипоподобни симптоми, както и лица, които не носят лични предпазни средства (маска).
  • Учениците се допускат до участие в състезанието след представяне на документ за самоличност със снимка (ученическа лична карта, лична карта, паспорт, шофьорска книжка).

Допускането на учениците до залите се осъществява във времето от 13:00 до 13:15 часа.