РЕЗУЛТАТИ

Без категория

от провелото се на 08.05.2021 година

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

Уважаеми родители и ученици,

В съответствие с регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическото състезание за ученици от IV клас през 2020/2021 учебна година, Ви информираме, че:

 • Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.
 • Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник, носещ родителска отговорност за ученика, в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас на:
   • 19.05.2021 г. от 15:00 часа до 18:00 часа в стая 101
   • 20.05.2021 г. от 09:00 часа до 15:30 часа в стая 101
   • 21.05.2021 г. от 15:00 часа до 18:00 часа в стая 101
 • Ученикът трябва да представи документ за самоличност със снимка, удостоверяващ правото да види състезателната работа.
 • Единствено ученикът и негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
 • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
 • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска и по желание ръкавици. Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.