Състезание по Изкуствен интелект

Гордеем се с Вас, деца!

През изминалата учебна година в ППМГ “Акад. Никола Обрешков” пилотно стартира програма за изучаване на Изкуствен интелект. В програмата се преподават съвременни технологии като Python, машинно обучение и невронни мрежи, съобразно водещите световни тенденции в информационните технологии в последните години. В програмата се обучаваха 27 ученици от 11 д клас, паралелка с профил информатика. Учебната година приключи със защита на групови проекти, която се проведе на 03.06.2021г. Разработките бяха софтуерни приложения, съдържащи изкуствен интелект, и адресираха проблеми свързани с компютърно зрение, предсказващ анализ, обработка на естествени езици. Проектите бяха оценявани от жури, включващо преподаватели от гимназията и Бургаски свободен университет. Бяха отличени 4 отбора, чиито разработки бяха в най-завършен вид (могат да се интегрират в работещи системи). Представянето на всички отбори беше на високо ниво и това е добър атестат за успеха на програмата. През следващата година програмата ще бъде продължена и разширена върху повече паралелки.

Отличени проекти:

1 – ви места:

Отбор Праксидика – Кирил Панайотов, Йоан Попов, Даниел Лангов, Димитър Сменовски

Проект – Следене на човекопоток на публични зони чрез компютърно зрение

 Отбор SI – Силвия Войнова, Искра Тенева

Тема: Разпознаване на пози при тренировка чрез компютърно зрение

 2 – ро място:

 Отбор MADD –  Ани Николова, Десислава Маринова, Деница Ковачева, Мелтем Хасанова

Темa: Разпознаване на буквите на американския знаков език от снимки

 3 – то място:

 Отбор Vexwell – Недялко Тенев, Димитър Калудов, Денислав Димитров, Мартин Кулчев

Тема: Ранно засичане на пожари в реално време чрез видеонаблюдение