ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА за V клас за учебната 2021/2022 година

Без категория
 • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • Заявление – по образец.
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
  • Копие на служебна бележка с резултатите от състезанията „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“ и „Математика за всеки“, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година. !!! Тази служебна бележка се представя само, ако ученикът не се е явил на посоченото състезание в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас!
  • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
  • Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
  • Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.
 • ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
  • срок за подаване на документи – 2 и 5 юли 2021 г. (включително)
  • място за записване – в актовата зала на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
  • работно време – от 9:00 часа до 17:30 часа