Прием 5 клас

Без категория

Уважаеми родители и ученици,

Предлагаме на Вашето внимание класацията за прием в V клас за учебната 2021/2022 година.
КЛАСИРАНЕ

Поканени да се запишат за ученици в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас са всички ученици с номера в класацията за прием от 1 до 78 (включително).

Децата, чиито родители не са заявили съгласие резултатите от класацията да бъдат публично обявени, фигурират в списъка без имена, за тях важи входящия номер.

Записване на приетите ученици:

  • на 8 и 9 юли 2021 г.
  • в „Зала за тържества“ (актова зала)
  • работно време от 9:00 до 17:00 часа

При записване на ученика се  попълват следните документи:

  • заявление по образец;
  • декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни;
  • декларация – съгласие за обработване на лични данни;
  • заявление за избор на спортни дейности за учебната 2021/2022 година.

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване:

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, завършено през учебната 2020/2021 година (оригинал);
  • !!! Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученика е завършил IV клас, НЕ СЕ ИЗИСКВА!!!
  • от 16.09. до 20.09.2021 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния лекар.

Записаните ученици ще бъдат разпределени в три паралелки, две от които ще изучават немски език и една – руски език.