На вниманието на родителите на всички осмокласници!

Съобщения

Уважаеми родители,

Запознайте се с писмото на г-н Красимир Симонски относно отпускане на еднократна помощ за покриване на част от нуждите в началото на учебната година >>[ПИСМО]