Родителски срещи за учениците от V и VIII клас

Без категория

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че срещите за новоприетите ученици ще се проведат в определените им за 2021/2022 уч.г. класни стаи, съответно:

     за 5. клас – на 08.09.2021 г. от 18:00 часа

     за 8. клас – на 09.09.2021 г. от 18:00 часа

С оглед на епидемиологичната  обстановка в страната Родителските срещи ще се проведат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, които са въведени от МЗ и другите отговорни институции. В класните стаи всички присъстващи трябва да бъдат с маски. Препоръчваме с оглед на ситуацията да присъства само по един родител/настойник на всеки ученик.