Свободно място за ученик за учeбната 2021/2022 г.

Без категория

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното свободно място за ученик в IX клас, профил математически, за учебната 2021/2022 година ви уведомяваме, че резултатите от проведения днес 13.09.2021 г. приравнителен изпит са както следва:

 

Bx. №- на кандидата

Оценка

1

2670 / 09.09.2021 г.

Много добър 4,80

2

2659 / 07.09.2021 г.

Среден 3,44

3

2671 / 09.09.2021 г.

Среден 3,36

4

2669 / 09.09.2021 г.

Среден 3,04

В резултат от извършеното класиране за заемане на обявеното свободно място поканен за записване в ППМГ „Ахад. Н. Обрешков” — Бургас е кандидатът с вх. 2670 / 09.09.2021 г.

 

Свободно място за ученик за учeбната 2021/2022 г.

 1 място в IX клас– профил „Математически“

Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл. от 10:00 ч. до 16:00ч.:

  1. Заявление от родител до директора на училището.
  2. Свидетелство за основно образование

Класирането на кандидатите ще се извърши по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след полагане на изпит по математика за 8 клас.

Изпитът ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9:00 часа в стая №112.