Tържествено откриване на учебната година!

Без категория

Скъпи ученици и учители,

уважаеми родители,

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 15.09.2021 година (сряда) от 10:00 часа в двора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Тази година тържественото откриване ще бъде само за учениците от  V, VIII  и XII клас при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Училищният двор ще бъде разчертан и всеки ученик трябва да застане на определеното за паралелката му място, като е желателно да се избягва смесването на ученици от различни паралелки.

Задължително е да се спазва социална дистанция от всички участници в тържеството.

  • Тържественият първи „Час на класа“ за всички паралелки от VI  и VII клас ще се проведе от 9:00 часа в класните стаи на учениците.
  • Тържественият „Час на класа“ за учениците от IX, X и XI клас ще започне в 11:15 часа в класните стаи на паралелките.