Свободно място

Без категория

СВОБОДНО МЯСТО В 11 КЛАС ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Документи ще се приемат в канцеларията на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ .

Кандидатите трябва да идват от училище с профил: „Софтуерни и хардуерни науки“ и профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Математика
Необходими документи:
1. Заявление до директора на гимназията;
2. Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап;

Класирането ще се извърши чрез изпит по информатика – тест и практическа задача на C++/ C#;
Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.