Без категория

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви,  че от 04.10.2021 г. – понеделник до 29.10.2021 вкл. – петък, учебните занятия ще се водят при втора смяна.

Начало на учебните часове – 13:30 часа

Край на учебните часове – 19:00 часа

График на учебните часове:

ІІ смяна

1 час

13:30 – 14:10

междучасие

5 минути

2 час

14:15 – 14:55

междучасие

10 минути

3 час

15:05 – 15:45

междучасие

5 минути

4 час

15:50 – 16:30

междучасие

20 минути

5 час

16:50 – 17:30

междучасие

5 минути

6 час

17:35 – 18:15

междучасие

5 минути

7 час

18:20 – 19:00

С оглед на увеличаващият се брой заболели ученици задължително спазвайте всички противоепидемични мерки.

! Задължително е носенето на  лични предпазни маски  в час и в общите помещения.

! Задължително е спазването на дистанция в общите помещения и в училищния двор.

От ръководството