Учебен процес 2-12.11.2021 г

Съобщения
Съгласно заповед РД09-3974/ 29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Карнобат, Приморско и Царево преминават на ротационен принцип за периода 02.11.-12.11.2021 г.
 Учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ преминават към обучение от разстояние в електронна по следния график:
1. Паралелки А, Б, В от клас VI  за период от 2.11. до 5.11.2021 г.

паралелки А, Б, В, Г, Д, Е от клас IX, XI, XII  за период от 2.11. до 5.11.2021 г.

Учебните часове за учениците от VI клас в електронна среда са с продължителност 30 мин.

Учебните часове за учениците от IX, XI, XII клас в електронна среда са с продължителност 40 мин.

2. Паралелки А, Б, В от клас V, VII за период от 8.11. до 12.11.2021 г.

паралелки А, Б, В, Г, Д, Е от клас VIII, X  за период от 8.11. до 12.11.2021 г.

Учебните часове за учениците от V, VII клас в електронна среда са с продължителност 30 мин.

Учебните часове за учениците от VIII, X клас в електронна среда са с продължителност 40 мин.

Всички ученици влизат в час по едно и също време, но учениците от 5., 6., и 7. клас, когато са в електронна среда  излизат от час 10 минути по-рано от останалите.

ВСИЧКИ ЧАСОВЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО В MS TEAMS С АКАУНТИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МОН.