Съобщение за ОРЕС

Съобщения

Уважаеми ученици, родители и колеги.

Считано от 08.11.2021г учениците от ППМГ“Акад. Никола Обрешков“ преминават към обучение от разстояние в електронна среда.
Учебните часове за учениците от V, VI и VII клас са с продължителност 30 минути, а за останалите випуски по 40 минути. Всички ученици влизат в час по едно и също време, но учениците от V, VI и VII клас приключват 10 минути по-рано.
Учебните занятия се водят по графика за първа смяна. Часовете се провеждат синхронно в MS TEAMS.
За допълнителна информация следете сайта на гимназията и електронния дневник.