Важно!

Водещи новини

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Във връзка с възстановяването на присъствените учебни занятия от 7.12.2021 г., Ви информирамe, че:

Присъствено ще се обучават учениците, които:

  • Притежават сертификат (валиден документ) за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела и е предоставено копие на документа.

или

  • Не притежават сертификат, но родителите им са подали попълнена декларация-съгласие за тестване на детето в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването.

Учениците, които не притежават сертификат и за които няма подадена декларация-съгласие за тестване ще продължат обучението си синхронно в електронна среда от разстояние чрез MS TEAMS.

От утре, 7.12.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от всички паралелки на 5., 6., 7., 8.,  9., 10., 11. клас.

Паралелки 12 A, 12Б, 12 В, 12 Г клас.

Учениците, които не са изразили съгласие за тестване чрез подаване на декларации ще се обучават в ОРЕС.