Резултати от проведения изпит на 25.01.2022

Прием, Съобщения

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното свободно място за ученик в IX клас, профил Софтуерни и хардуерни науки за учебната 2021/2022 година, Ви уведомяваме, че резултатите от проведения на 25.01.2022 г. изпит са както следва:

 

Имена на кандидата

Тест информатика

Максимален брой 50 точки

Практическа задача

информатика

Максимален брой 50 точки

Тест математика

Максимален брой 10 точки

Общ брой точки

1

Вх.№1139/21.01.2022

46

48

10

104

2

Вх.№1032/17.01.2022

21

6

5

32

3

Вх.№1140/21.01.2022

13

0

5

18

В резултат от извършеното класиране за заемане на обявеното свободно място поканен за записване в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас е кандидатът с вх. № 1139 / 21.01.2022 г.