Резултати от от провелото се на 14.05.2022 година състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Прием, Съобщения, Състезания

Уважаеми родители и ученици,

В съответствие с регламента за организиране и провеждане на състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IVклас през 2021/2022 учебна година, Ви информираме, че:

  • Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.
  • Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник, носещ родителска отговорност за ученика, в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас на:
    • 30.05.2022 г. от 13:30 часа до 16:00 часа в актовата зала на партерния етаж
    • 31.05.2022 г. от 10:00 часа до 12:30 часа в актовата зала на партерния етаж
    • 01.06.2022 г. от 13:30 часа до 16:00 часа в актовата зала на партерния етаж
  • Ученикът трябва да представи документ за самоличност със снимка, удостоверяващ правото да види състезателната работа.
  • Единствено ученикът заедно с негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.

Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.

РЕЗУЛТАТИ