Свободни места в XI и XII класове

Без категория, Прием, Съобщения

Обява за свободно място в XI клас профил Природни науки

Обява за свободно място в XII клас профил Софтуерни и хардуерни науки