Удостоверение за записан ученик в VIII клас

Съобщения

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с подаването на документи в Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ относно отпускане на еднократна помощ за ученици, записани за първи път в VIII клас Ви уведомяваме, че Удостоверение за записан ученик в VIII клас може да получите срещу подпис от портала на гимназията всеки делничен ден между 9:00 и 14:00 ч.