СПИСЪЦИ V клас

Прием, Съобщения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ

УЧЕНИЦИ 5 КЛАС

Родителските срещи ще се състоят на 12.09.2022 г. от 18:00 часа в стаите на паралелката.

5 А – 204 стая

5Б – 206 стая

5В – 224 стая