Резултат от проведения изпит за свободно място в XI клас

Прием, Съобщения

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното свободно място за ученик в XI клас, профил природни науки, за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че резултатите от проведения на 05.09.2022 г. изпит са както следва: 

Кандидат

Оценка по Биология и ЗО

Оценка по Химия и ООС

Окончателна оценка

1

№ 3744/10.08.2022г

Отличен 5.52

Слаб 2.00

Добър 3.76

2

№ 3758/12.08.2022г.

Мн. Добър 5.44

Мн. Добър 4.80

Мн. Добър 5.12

3

№ 3782/24.08.2022г.

Отличен 5.52

Отличен 6.00

Отличен 5.76

В резултат от извършеното класиране за заемане на обявеното свободно място поканен за записване в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас е кандидатът с вх. № 3782/24.08.2022г.