Свободно място за ученици – резултат

Прием

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното свободно място за ученик в XI клас, профил природни науки, за учебната 2022/2023 година ви уведомяваме, че на основа резултатите от проведения на 05.09.2022 г. изпит поканен за записване е

кандидатът с входящ номер 3883/ 13.09.2022 г. с краен резултат Мн. Добър 5.12.