ВАЖНО!

Прием, Съобщения

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с постъпили указания от г-жа Мариана Лозанова- началник на отдел „Контролни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“ на министерството на науката и образованието, Ви информираме, че обявяването на резултатите се отлага до изясняване на начина на класиране на кандидатите.

От ръководството на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“