Резултат във връзка с обява за свободно място за ученик в IХ клас – профил „Математически“ 

Без категория

Резултат във връзка с обява за свободно място за ученик в IХ клас – профил „Математически“ 

Имена на кандидата

НВО БЕЛ

НВО МАТ

Оценка по БЕЛ в т.

Оценка по математика в т.

БАЛ

1.

Вх.№ УД-25-787/24.11.22г.

84

75,75

50

26

387,25

2.

Вх.№ УД-25-795/25.11.22г.

66,5

76

39

39

372,5

3.

Вх.№ УД-25-778/23.11.22г.

68,5

71,25

39

39

360,25

В резултат от извършеното класиране поканен за записване е ученикът с Вх.№ УД-25-787/24.11.22г.