НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – ОБЛАСТЕН КРЪГ – 12.02.2023 г.

Олимпиади, Съобщения

Учениците да се запознаят с ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

Учениците да заемат местата си съгласно разпределението по стаи не по-късно от 8:45, като носят със себе си документ за самоличност със снимка, син химикал и чертожни инструменти.

Разпределение по стаи