Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Без категория

Уважаеми родители и ученици,

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2022-2023 година ще се проведе на 25.03.2023 г. от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 10.03.2023 г. подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.

Заявление за участие може да свалите и от тук >> Заявление_ декларация_информирано съгласие

Успех на всички участници!