Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас

Без категория

Уважаеми ученици, родители и колеги,

Във връзка  със заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, за утвърждаване на графици  за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022-2023 г. от 24.03.2023 до 26.03.03.2023 г. в гр. Бургас ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас.

Съгласно заповед № РД 09-5305/19.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за домакин на Пролетните математически състезания за ученици от VIII до XII клас за учебната 2022-2023 г. е определено Регионално управление на образованието – Бургас

Със заповед № РД 06-1483/17.10.2022 г. на началника на РУО – Бургас за координатор и домакин на Пролетните математически състезания за ученици от VIII до XII клас е определена ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас.

С програмата на Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас може да се запозаете тук>>