Свободни места в IX клас – резултати

Без категория

В изпълнение на Заповед № РД-10-1572/28.08.2023 г.  на директора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас и във връзка с обяви за две свободни места за ученици в IХ клас – профил „Математически“.

Комисия извърши класиране на учениците, съгласно процедура за прием на ученици на свободно място в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, както следва:

  1. Вх. №РД-19-2855/22.08.2023 г. – бал 372.25 т.
  2. Вх. №РД-19-2854/21.08.2023 г. – бал 325.25 т.
  3. Вх. №РД-19-2850/18.08.2023 г. – бал 399.50 т.
  4. Вх. №РД-19-2840/10.08.2023 г. – бал 414.50 т.
  5. Вх. №РД-19-2830/25.07.2023 г.– бал 400.75 т.
  6. Вх. №РД-19-2814/19.07.2023 г.– бал 320.50 т.

Поканени за заемане на обявените свободни места са учениците:

  1. Вх. №РД-19-2840/10.08.2023 г.с бал – 414.50 т.
  2. Вх. №РД-19-2830/25.07.2023 г.с бал – 400.75 т..