Родителски срещи за V и VIII клас

Водещи новини

Уважаеми родители,

Ръководството на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ кани родителите на учениците от V и  VIII клас на среща с педагогическия екип, който ще работи във випуска през настоящата учебна година.

Срещата ще се проведе на 13.09.2023 г. (сряда) с начало 18:00 часа в стаите на паралелките, както следва:

V A – 108 стая; V Б  – 112 стая;  V В – 321 стая;

VIII A – 402 стая; VIII Б – 404 стая; VIII В – 406 стая;  VIII Г – 408 стая; VIII Д – 410 стая;  VIII Е – 412 стая;

Учениците профил „Софтуерни и хардуерни науки“ са разпределени в  VIII Д клас с класен ръководител Василена Джамбазова.

Учениците профил „Природни науки“ са разпределени в  VIII Е клас с класен ръководител Елена Станчева.

На родителските срещи при възможност ще бъдат раздадени учебниците за V клас и тениските на учениците от V и VIII клас.

Разчитаме на Вашето участие и съдействие за една ползотворна и успешна учебна година!