Прием на ученици в V клас

Без категория

СЪОБЩЕНИЕ

за прием на ученици в V клас в ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас

за учебната 2024/2025 година

По решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, описано в Протокол № РД-05-12/08.092023 г., право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование през учебната 2023/2024 година, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните състезания: „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“ за ученици от четвърти клас, включени в календара на МОН.

За учебната 2024/2025 година учениците ще се класират въз основа на:

  1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 28.05.2024г. – провежда се в училищата, където учат учениците през 2023/2024 учебна година;
  2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план.
  3. Резултата от Пролетните математически състезания – 30.03.2024г. – място на провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;
  4. Резултата от математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024г. – място на провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Пролетните математически състезания и състезанието „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, безплатно и при условия за анонимност.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА, който ще бъде публикуван в сайта на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас.

МИЛЕНА АНДОНОВА

ДИРЕКТОР