Свободно място за ученик в XI клас

Без категория

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Бургас обявява едно свободно място за ученик в ХI клас в паралелка с профил „Математически“.

Документи се подават по електронен път на e-mail: [email protected] до 17:00 часа на 21.09.2023г.
Необходими документи:
1. Заявление от родител до директора на училището.

2. Свидетелство за основно образование.

3. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

За свободно място в паралелка от XI клас (при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви) балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

1.  броя на точките от НВО по български език и литература и утроения брой на точките от НВО по математика след VII клас;

2.  оценките по български език и литература и математика за последния завършен клас от ученика, превърнати в точки.