Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Водещи новини, Прием, Съобщения, Състезания

РЕЗУЛТАТИ

от провелото се на 30.03.2024 година

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Уважаеми родители и ученици,

В съответствие с регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическото състезание за ученици от IV клас през 2023/2024 учебна година, Ви информираме, че:

Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник, носещ родителска отговорност за ученика, в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас на:

  • 11.04.2024 г. от 13:30 часа до 15:30 часа в стая 104
  • 12.04.2023 г. от 13:30 часа до 15:30 часа в стая 101

Ученикът трябва да представи документ за самоличност със снимка, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Единствено ученикът, заедно с негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.

Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.

Резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас за 2024 г.