Свободно място за ученик/чка IX клас

Съобщения

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ обявява свободно място за ученик/чка IX клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ .

Кандидатите ще бъдат приети след провеждане на изпит по математика върху учебното съдържание от VІІІ клас с оценка не по-малка от добър 4,00 и оценка по информатика за VІІІ клас не по-малка от много добър 5,00.

Необходими документи:

  1. Заявление до Директора на училището;
  2. Оригинал и копие от ученическата книжка от предходната година.

Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 10:00 до 18:00 часа от 20.11. 2018 г. до 23.11.2018 г.

Изпитът ще се състои на 29.11.2018 г. от 10 часа в компютърна зала № 1.