Математическо състезание „Откриване на млади таланти“

Съобщения

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на Заповед №РД-06-233 от 19.04.2019 г. на Началника на РУО-Бургас и съобразно регламента на математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас, „учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от Директора на ППМГ-Бургас. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.“.

Срок за запознаване с писмените работи:

29, 30 и 31 април 2019 г. от 13:00 часа до 18:30 часа в стая 101

Задължителни изисквания:

  • присъствие на ученика с документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник)
  • присъствие на родител/настойник с документ за самоличност/документ за настойничество

Забележка: всеки оценител е подписал декларация, че няма да разпространява информация свързана с темите, задачите и оценките на учениците, преди тяхното официално обявяване, поради което условия и отговори на задачите от състезанието, както и критерии за оценяване, няма да бъдат оповестявани.