ПРИЕМ V клас 2019/2020 година

Водещи новини, Съобщения

КЛАСИРАНЕ 2019/ 2020 година

След изтичането на крайния срок за записване, обявяваме 2 свободни места. Поканени за записване са учениците с входящи номера:

№ ПРИЕМ 086

№ ПРИЕМ 079

От ръководството