Важно

Без категория

Уважаеми ученици и родители,

Мотивираните писмени заявления за ползване на до 7 дни с разрешение на директора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ се входират в канцеларията ЛИЧНО ОТ РОДИТЕЛЯ!

От ръководството