ПРИЕМ след завършен VII клас

Без категория

Във връзка с участието на учениците от VII клас в I етап на класирането, заявления ще се приемат В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА № 5 по следния график:

  1. на 3.07.2019 г. от 9- 11 ч. VII А клас
  2. на 3.07.2019 г. от 11:30- 13:30 ч. VII Б клас
  3. на 4.07.2019 г. от 9- 11 ч. VII В клас
  4. на 4.07.2019 г. от 11:30- 13:30 ч. VII Г клас

!!!! Ако в желаните от Вас паралелки има специалности от професии, трябва да носите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.